7. Nygårds Skogsgrisar
18 maaliskuun, 2021
34. Haahkavaellus Stora BåtskärissäLa klo 12−16Haahkavaellus Stora Båtskärissä Ådans Vänner ja Ålands Fågelskyddsförening -yhdistysten kanssa
19 maaliskuun, 2021