Ålands Elandelslag

Ökad elektrifiering har en nyckelroll i arbetet mot en fossilfri värld.


Elen ersätter fossila bränslen både inom transporter och i industrin. Vi arbetar med hela kedjan, från produktion av el till distribution ända fram till våra kunder och ägare.

Förutom att vi bygger vindkraft hjälper vi kunderna att producera sin egen el. Vid renovering av elnätet strävar vi efter energieffektiva lösningar. Vi var även först på Åland med att installera stationer för snabbladdning av elbilar.
– Är du nyfiken på elbilar, gå in på vår sida www.elbil.ax!

Ålands Elandelslag – Ditt elbolag