Kriterier för Åland Grönskar

 

Produkterna

Alla produkter som säljs under Åland Grönskar måste vara producerade och/eller förädlade på Åland. Träffar arrangörerna på produkter som inte är producerade eller förädlade på Åland och därav inte hör hemma på Åland Grönskar har arrangörerna rätt att under evenemangets gång se till att produkterna plockas bort omedelbart.

 

Matkriterier

Råvarans ursprung ska i första hand vara från Åland, om detta inte är möjligt ska råvaror användas där producenten garanterar ursprung och kvalitet. Se till era granngårdar och närmaste producenter, livsmedelsförädlare. Vad erbjuder de som ni kan använda i er meny? Åländska livsmedelsproducenter hittar du på www.aktasmak.fi. Gå in på ”Sök företag” och under ”Landskap” klickar du på ”Åland”. Även på landsbygd.ax hittar du en sammanställd lista på åländska livsmedelsproducenter.

 

Medlemskap i Skördefestens Vänner

För att delta i Åland Grönskar (gäller samtliga kategorier: Utflyktsmål, Plåpp Åpp och Försäljare) krävs organisationsmedlemskap (50 euro) i föreningen Skördefestens Vänner r.f. Här fyller du i din medlemsansökan om du tidigare inte varit medlem.

 

Dekorationer

Dekorera på gården/restaurangen med naturen som inspiration. Använd gärna kvistar av äppelblom och gamla mjölkkannor. Undvik plastmaterial så långt det är möjligt. Föreningen bidrar med vimplar och vägskyltar enligt den grafiska profilen för Åland Grönskar. Vimplarna får ej användas utanför evenemanget.

 

Tillstånd

Deltagarna ombesörjer själva om tillstånd och försäkringar som rör verksamheten: t.ex. ansvarsförsäkring, alkoholtillstånd m.m. Har du Lantöms i ditt lantbruksföretag gäller den. För säkerhets skull, kontrollera upp med Ålands Ömsesidiga eller annat försäkringsbolag.

 

På Åland Grönskar tillåts inte:

– Loppis
– Aktiva frivilliga insamlingar
– Politisk valreklam

 

Återbruk

Från och med 2021 är det tillåtet att sälja återbruk som komplement till ditt Utflyktsmål eller Plåpp åpp. Till skillnad från loppis så krävs det att du noga tänker igenom vad du säljer som begagnat, även nya föremål tillverkade av återbruk är en trevlig och miljömedveten satsning, eller varför inte byggnadsvård? Läs mer om kriterierna för återbruksförsäljning här.

 

Lotterier

Lotterier är tillåtet, observera dock att alla lotterivinster bör vara producerade på Åland.

 

Uppgifter för statistik

Samtliga deltagare i Åland Grönskar förbinder sig att uppge ungefärliga försäljningssiffror till föreningen. Detta p.g.a. av statistisk uppföljning kring evenemanget.

 

Kvalitetspolicy

Alla deltagare tar del av dokumentet för kvalitetspolicy

 

Utflyktsmål

(Kategori där vi samlar Öppna Gårdar, restauranger och kaféer) Obligatorisk öppethållningstid: lördag kl. 10-19 och söndag kl. 10-17.
Önskar man hålla öppet längre går det bra, meddela oss så lägger vi in det i programbladet.

 

Restauranger och kaféer

Deltagande restaurang ska följa det Åländska Köksmanifestet framtaget av Ny Nordisk Mat Åland.

 

Sparrisrundan (utgår 2024)

Deltagande Utflyktsmål får gärna även delta i Sparrisrundan, en hyllning till vårens härliga åländska primörer. Här kan du läsa mer om konceptet.

 

Visning av djur

Deltagare som visar upp djur under Åland Grönskar, kan besökas av representanter från Hushållningssällskapet och Producentförbundet före evenemanget, för att få tips om hur du på bästa sätt kan visa djuren för besökare.

 

Plåpp Åpp

Valfri öppethållningstid (max 5 h totalt) under lördag - söndag.

 

Försäljare

För att få delta i Åland Grönskar måste alla försäljare vara anmälda till evenemanget och organisationsmedlemskapet (50 €) vara betald. Organisationen fakturerar nya deltagare då anmälan är stängd. Som försäljare deltar man "under taket", så att säga, av ett utflyktsmål eller plåpp åpp som är utmarkerad i programkartan med ett nummer. På så sätt har vi samlade marknadsplatser som vi kan markera ut i programmet. Som försäljare är du på plats under hela evenemangets/gårdens öppettider.

Anmälningstid för försäljare är t.o.m. 24 april. Som försäljare i Åland Grönskar och Skördefesten krävs endast organisationsmedlemskap (50 €). Sen anmälan för försäljare till Åland Grönskar, debiteras med 35 € i förseningsavgift.

OBS! De deltagare som har försäljare på plats ansvarar för att informera sina försäljare om att de måste anmäla sig till Åland Grönskar. Anmälan görs HÄR.

 

Deltagaravgifter för Åland Grönskar 2023

Utflyktsmål (gårdar, restauranger och kaféer) – 100 euro
Plåpp Åpp – 50 euro*
Vid anmälan efter 29 feb debiteras ytterligare 100€ i förseningsavgift.
OBS! Deltagaravgifterna är exkl. moms
 

Anmälan till Åland Grönskar är bindande

Det innebär att annullering inte berättigar till återbetalning av deltagaravgiften.

* Plåpp Åpp sponsras om kriterierna nedan uppfylls:
– är en förening, byalag eller ett samfund.
– En enskild näringsidkare som vill prova på att utvecklas och växa in i evenemanget. Sponsoreras max tre år.
– spons gäller inte väletablerade året runt-företagare som har en eller flera anställda.

Åland Grönskar/ Skördefestens Vänner r.f. 08-11-2023
 
 

 

Länk till anmälan 2024 här