Kriterier för Åland Grönskar


Produkterna

Alla produkter som säljs under Åland Grönskar måste vara producerade och/eller förädlade på Åland. Träffar arrangörerna på produkter som inte är producerade eller förädlade på Åland och därav inte hör hemma på Åland Grönskar har arrangörerna rätt att under evenemangets gång se till att produkterna plockas bort omedelbart.

Matkriterier

Råvarans ursprung ska i första hand vara från Åland, om detta inte är möjligt ska råvaror användas där producenten garanterar ursprung och kvalitet. Se till era granngårdar och närmaste producenter, livsmedelsförädlare. Vad erbjuder de som ni kan använda i er meny? Åländska livsmedelsproducenter hittar du på www.aktasmak.fi. Gå in på ”Sök” och under ”Landskap” klickar du på ”Åland”

Medlemskap i Skördefestens Vänner

För att delta i Åland Grönskar (gäller samtliga kategorier, Öppen Gård, Restaurang, Plåpp Åpp och Försäljare) krävs organisationsmedlemskap (50 euro) i föreningen Skördefestens Vänner r.f. Här fyller du i din medlemsansökan om du tidigare inte varit medlem.

Dekorationer

Dekorera på gården/restaurangen med naturen som inspiration. Använda gärna kvistar av äppelblom och gamla mjölkkannor. Undvik plastmaterial så långt det är möjligt. Föreningen bidrar med vimplar och vägskyltar enligt den grafiska profilen för Åland Grönskar.

Tillstånd

Deltagarna ombesörjer själva om tillstånd och försäkringar som rör verksamheten: t.ex. ansvarsförsäkring, alkoholtillstånd m.m. Har du Lantöms i ditt lantbruksföretag gäller den. För säkerhets skull, kontrollera upp med Ålands Ömsesidiga eller annat försäkringsbolag.

På Åland Grönskar tillåts inte:

– Loppis – Aktiva frivilliga insamlingar – Politisk valreklam

Lotterier

Lotterier är tillåtet, observera dock att alla lotterivinster bör vara producerade på Åland. Uppgifter för statistik Samtliga deltagare i Åland Grönskar förbinder sig att uppge ungefärliga försäljningssiffror till föreningen. Detta p.g.a. av statistiska uppföljning kring evenemanget.

Kvalitetspolicy

Alla deltagare tar del av dokumentet Kvalitetspolicy

Utflyktsmål


(Kategori där vi samlar Öppna Gårdar, Restauranger och Caféer) Obligatorisk öppethållningstid: Lördag 11 - 20, Söndag kl 11-17.
Önskar man hålla öppet längre går det bra, meddela så lägger vi in det i programbladet.


Restauranger och Caféer

Deltagande restaurang skall följa det Åländska Köksmanifestet framtaget av Ny Nordisk Mat Åland.

Visning av djur

Deltagare som visar upp djur under Åland Grönskar, besöks av representanter från Hushållningssällskapet och Producentförbundet före evenemanget, för att få tips om hur du på bästa sätt kan visa djuren för besökare.

Plåpp Åpp

Valfri öppethållningstid (max 5h totalt) under lördag - söndag.

Försäljare

För att få delta i Åland Grönskar måste alla försäljare vara anmälda till evenemanget och organisationsmedlemskap (50 Euro) vara betald. Organisationen fakturerar då anmälan är stängd. Som försäljare är du på plats under hela evenemangets/gårdens öppettider.

OBS! De deltagare som har försäljare på plats ansvarar för att informera sina försäljare om att de måste anmäla sig till Åland Grönskar. Anmälan görs på alandgronskar.ax.

Deltagaravgifter för Åland Grönskar 2020

Utflyktsmål (Gårdar, Restauranger och Caféer) – 200 euro
Vid anmälan efter 21.1.2020 – 300 euro
Plåpp Åpp – 50 euro
OBS! Deltagaravgifterna är exkl. moms

Anmälan till Åland Grönskar är bindande

Det innebär att annullering inte berättigar till återbetalning av deltagaravgiften. Anmälningstid för försäljare är 1:a mars till 30 april. Som försäljare i Åland Grönskar och Skördefesten krävs endast organisationsmedlemskap (50 euro). Sen anmälan för Försäljare Åland Grönskar (1.5.2020-22.5.2020), debiteras med 35 euro extra.
Åland Grönskar/ Skördefestens Vänner r.f. 10-12-2020
 
 

Länk till anmälan 2020 här