Viking Line

På väg till vårfesten Åland Grönskar njuter du av mat och underhållning på resan genom världens vackraste skärgård. Våra fartyg verkar i en känslig havsmiljö och på rederiet arbetar vi därför hårt för att skydda Östersjön. I år firar vi Finlands 100-årsjubileum genom att skänka 50 000 euro till Östersjöforskning.
Vi på Viking Line har under årtionden arbetat för att förbättra oss, bland annat vad gäller bränsleförbrukning, avloppsvattenrening, återvinning och utsläpp. Vi har långsiktigt och aktivt utvecklat vårt miljöarbete, så att vi i dag gör mer än vad internationella avtal och nationella lagar kräver. En viktig del av vårt miljöarbete är samarbetet med miljöorganisationer, som fokuserar på att skydda Östersjön.
I år fyller Finland 100 år och det firar vi genom att skänka 50 000 euro till Tvärminne zoologiska station, som hör till Helsingfors universitet. På stationen forskas det kring ekosystemets funktioner, biologisk mångfald och effekterna av mänsklig aktivitet på havet. Utöver donationen lyfter vi under jubileumsåret fram vårt omfattande miljöarbete och försöker stå som ett gott exempel, för att sporra andra finländska aktörer på Östersjön och i dess närmiljö. Tillsammans kan vi åstadkomma mer!

Visste du att ...

• Viking Lines fartyg släpper varken ut avfalls- eller länsvatten i havet. Allt förbrukat vatten pumpas i land.
• I stället för att använda miljöskadliga bottenfärger borstas Viking Lines fartygs bottnar av dykare flera gånger per år.
• Viking Line har genom återvinning skonat vår miljö från mer än 20 875 680 km bilkörning på motorväg.
• År 2016 serverades 6 330 977 koppar ekologiskt och rättvisemärkt kaffe på Viking Lines fartyg.