Kriterier för Åland Grönskar


Produkterna

Alla produkter som säljs under Åland Grönskar måste vara producerade och/eller förädlade på Åland.

Matkriterier

Råvarans ursprung ska i första hand vara från Åland, om detta inte är möjligt ska råvaror användas där producenten garanterar ursprung och kvalitet. Se till era granngårdar och närmaste producenter, livsmedelsförädlare. Vad erbjuder de som ni kan använda i er meny? Åländska livsmedelsproducenter hittar du på www.aktasmak.fi. Gå in på ”Sök” och under ”Landskap” klickar du på ”Åland”

Medlemskap i Skördefestens Vänner

För att delta i Åland Grönskar (gäller samtliga kategorier, Öppen Gård, Restaurang, Plåpp Åpp och Försäljare) krävs organisationsmedlemskap (50 euro) i föreningen Skördefestens Vänner r.f. Här fyller du i din medlemsansökan om du tidigare inte varit medlem.

Dekorationer

Dekorera på gården/restaurangen med naturen som inspiration. Använda gärna kvistar av äppelblom och gamla mjölkkannor. Undvik plastmaterial så långt det är möjligt. Föreningen bidrar med miljövänliga ballonger och vimplar enligt den grafiska profilen för Åland Grönskar.

Tillstånd

Deltagarna ombesörjer själva om tillstånd och försäkringar som rör verksamheten: t.ex. ansvarsförsäkring, alkoholtillstånd m.m.

På Åland Grönskar tillåts inte:

– Loppis – Aktiva frivilliga insamlingar – Politisk valreklam

Lotterier

Lotterier är tillåtet, observera dock att alla lotterivinster bör vara producerade på Åland. Uppgifter för statistik Samtliga deltagare i Åland Grönskar förbinder sig att uppge ungefärliga försäljningssiffror till föreningen. Detta p.g.a. av statistiska uppföljning kring evenemanget.

Kvalitetspolicy

Alla deltagare tar del av dokumentet kvalitetspolicy

Öppna Gårdar

Obligatorisk öppenhållningstid: lördag kl 11-18. Söndag kl 11-18

Restauranger

Obligatorisk öppenhållningstid: lördag kl 11-18. Söndag kl 11-18 (man får ha öppet hur länge man vill). Deltagande restaurang skall följa det Åländska Köksmanifestet framtaget av Ny Nordisk Mat Åland.

Visning av djur

Deltagare som visar upp djur under Åland Grönskar, besöks av representanter från Hushållningssällskapet och Producentförbundet före evenemanget, för att få tips om hur du på bästa sätt kan visa djuren för besökare.

Startmötet

Alla deltagare skall delta på Åland Grönskar bjuds in till ett obligatoriska informationsmöte månaden innan evenemanget, preliminärt datum är satt till den 20 april.

Plåpp Åpp

Valfri öppenhållningstid (max 10 h totalt) under lördag - söndag kl 11-18.

Försäljare

För att få delta i Åland Grönskar måste alla försäljare vara anmälda till evenemanget och organisationsmedlemskap (50 Euro) vara betald. Organisationen fakturerar då anmälan är stängd.

Bokningsbart

Som bokningsbar blir du synlig via alandgronskar.ax eller visitaland.com. Åland Grönskar hjälper till med text/erbjudandet till bokningssajten. För att vara med som bokningsbar behöver du bli organisationsmedlem (50 Euro).

Deltagaravgifter för Åland Grönskar 2017

Öppen Gård/ Öppet Café 200 euro Plåpp Åpp 100 euro Restaurang 300 euro Restaurang + Öppen Gård 375 euro Bokningsbar (10 % + 10 % provision)
OBS! Deltagaravgifterna är inkl. moms

Anmälan till Åland Grönskar är bindande

Det innebär att annullering inte berättigar till återbetalning av deltagaravgiften. Anmälningstid för försäljare är 15 februari till 1 april. Som försäljare i Åland Grönskar krävs endast organisationsmedlemskap (50 euro).
 
 

Länk till Anmälan 2017